LEVERANSVILLKOR

KVALITET

Alla enheter testas innan leverans. Om en defekt enhet har levererats kommer vi snarast reparera denna eller om reparation inte är möjlig återbetala kostnaden.

LEVERANSTID

Beräknad leveranstid uppges alltid på orderbekräftelsen. Leverans kan ske med bud/taxi där kund så önskar.

GARANTI

JERNBRO Industrial Services AB lämnar 12 månaders garanti på såld reservdel eller utförd reparation om inte annat görs upp vid beställning. Garantin gäller ej varor som hanterats felaktigt, installerats felaktigt eller på annat sätt förstörts genom kundens oaktsamhet.

BESTÄLLNING

En beställning är accepterad först när JERNBRO Industrial Services AB har lämnat ordererkännande via mail. JERNBRO Industrial Services AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. JERNBRO Industrial Services AB reserverar sig för eventuella prisändringar eller felaktiga priser.

BETALNING

Moms och frakt tillkommer på alla priser vid försäljning inom Sverige. Vid försäljning till annat EU land tillkommer moms om köparen ej har ett VAT nummer. Vid försäljning utanför EU tillkommer ej moms. Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar eller förskottsbetalning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.

ANSVAR FÖR FEL

JERNBRO Industrial Services AB ansvarar för fel i leverans enligt allmänna leveransvillkor NR 06, Orgalime M2000.

REKLAMATIONSVILLKOR

Kunden skall omgående kontrollera levererad vara och inom 5 dagar informera JERNBRO Industrial Services AB om man anser att reklamation eller transportskada föreligger.

FORCE MAJEURE

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att JERNBRO Industrial Services AB åtagande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som JERNBRO Industrial Services AB inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer, krig, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.